Tutoring Center
(Tanulmányi felzárkóztató központ)

A tutor rendszerben (Peer Assisted Learning (PAL)) két csoportra osztva érkeznek hallgatók. A tutorok, akik az adott oktatott/korrepetált tantárgyat már elvégezték és megfelelő (általában négyes vagy ötös) érdemjegyet szereztek belőle, valamint a tutorált hallgatókból, akik igénylik a korrepetálást az adott tantárgyból. A munka jelentős része a Tutor központban (Tutoring Center) zajlik (egy erre a feladatra kijelölt tanterem), ahol a két fél találkozik és meghatározott menetrend szerint bizonyos óraszámban a tutor lehetőséget biztosít a tutoráltnak, hogy tudásában felzárkózhasson a szükséges szintre, annak érdekében, hogy az adott tantárgyat megfelelő eredménnyel zárhassa.

A tutorok a munkájukért átalában valamilyen formában ellenszolgáltatást kapnak. Több kompenzációs modell (scheme) létezik, a pénzbeli (diákmunka) tanulmányi kredit, illetve kiegészítő juttatások biztosításával pl.: tandíj csökkentés, kutatásokban történő részvétel, kedvezmények, képzésekben/fejlesztésekben részesülhetnek a tutorok stb. A tutorálás lehet egyéni és/vagy csoportos, egy adott témakörben, többségében a rendelkezésre álló humánerőforrás kapacitás függvényében. Megoldható az online web-konferencia alapú tutorálás is, amely szintén a központból zajlik.

Miért érdemes Tutor rendszert kiépíteni?


A tutor rendszer korszerű támogató szolgáltatás a hallgatói élmény kiteljesítésére. Előnye, hogy célirányos (az adott kurzus elvégzéséhez szükséges tananyag elsajátítását célozza meg), irányított (minőségbiztosítási szempontból, azok a hallgatók/demonstrátorok tanítják a tutoráltakat, akik erre különböző szűrőkön keresztül kiválasztottak), létszámgazdálkodás-hatékony is (mert nem az oktatói állomány szakmai leterheltsége nő), illetve költséghatékony (a tutorok kompenzációja költséghatékonyabb megoldás ezen részfeladatok megoldásánál) Érdemes megemlíteni a program közösségépítő jellegét is (segíti a hallgatók egymás közötti ismerkedését) és fejleszti/képzi a tutorokat (akik módszertani fejlesztések során olyan készségekre (skillekre) tesznek szert, amelyek hasznosak leszek akár a karrierépítésben is).

A működéshez szükséges feltételek:


Fizikai lokáció: (tanterem/tanulószoba) számítógépekkel felszerelve, mozgatható asztalok és székek, ami csoportos foglalkozáshoz mozgatható. A foglalkozások általában 8:00 - 19:00 óra között biztosított hétköznap.
Informatikai háttér: - a mentorok és mentoráltak regisztrációja, a foglalkozások nyilvántartása informatikai platformon keresztül zajlik, ahová az érintett hallgatók bejelentkeznek. A webkonferenciákhoz szélessávú internetkapcsolat és 2-3 asztali gép szükséges.
Emberi erőforrás: egy program koordinátor (külső vagy belső munkatárs), aki tartja a kapcsolatot a tutorokkal/és tutoráltakkal, felügyeli és üzemelteti a szolgáltatást, adott szempont szerint kiválasztja a tutorokat, problémákat old meg. A koordinátor segíti a feleket, a pozitív hallgatói élmény megszerzésében. Fejleszti a tutorok oktatói készségeit, kezeli a tutor értékeléseket és visszajelzéseket. Rendszeres kimutatást készít, megtérülés vizsgálatot végez.
Anyagi erőforrás: az adott alkalmazott modelltől (scheme-től) függően változhat.

Ismertebb kompenzációs típusok a tutorált hallgató szemszögéből:
  • Hallgató saját zsebből fedezi a foglalkozások díjtételét, meghatározott óradíj alapján
  • Az egyetem biztosít egy adott foglalkozásszámot a tutoráltnak és ezért a tutorok óradíjat kapnak az egyetemtől pl.: diákmunka/foglalkoztatás keretében
  • Az egyetem adott óraszámban biztosítja a szolgáltatást a tutoráltnak, amiért a tutorok valamilyen nem anyagi kompenzációban részesülnek

  • Mit kínálunk?


    Az adott intézményi keretekhez igazítottan részleges vagy teljes rendszer-kialakítást, bevezetést és a rendszer átfogó üzemeltetését vagy igény szerint a feladatra kielölt belső munkatárs (tutor-koordinátor) felkészítését/kiképzését.