A tanácsadás jogi, szakma-etikai és adatvédelmi keretei és határai


A diák-tanácsadáshoz kapcsolódó tevékenységi kör egyértelműsítése:
Tisztelettel hívnánk fel leendő ügyfeleink (klienseink) figyelmét arra, hogy szolgáltatásunk nem egészségügyi szakellátás keretében végzett pszichológiai tanácsadás. Ebből fakadóan működésünk nem terjed ki a népesség ~1-6 százalékában előforduló súlyos (klinikai-pszichológiai szakellátást vagy gyógyszeres kezelést igénylő) esetek kezelésére vagy pszichiátriai, illetve klinikai pszichológiai tanácsadás keretében végezendő terápiás foglalkozások lebonyolítására.

Mentálhigiénés tanácsadó/coaching szolgáltatásunk, előszűrés jelleggel (a DSM diagnosztikai kézikönyv alapján) a mérvadó nemzetközi etikai előírásokat követve az esetlegesen ilyen tünetekkel rendelkező személyek számára jelzi, hogy milyen típusú szakellátást lenne szükséges igénybe vennie, azt hol kaphatja meg, azaz referálja a potenciális ellátó szolgálat felé az adott személyt. A jogszabályokban rögzített 'gyógyító' páciens-terapeuta típusú tevékenységet tehát nem végzünk, vállalkozásunk célja a programban résztvevők jó szándékú érték-teremtő fejlesztése és képzése.

A fogadóórák általános szerkezeti összetétele:
A diák-tanácsadás első fél vagy (ha szükséges) teljes órája "open door period" időszak, amely alatt a hallgatók szabadon jöhetnek rövid/gyors kérdésekre kaphatnak választ, vagy tájékozódhatnak a foglalkozásokról, illetve időpontot egyeztethetnek későbbi egyéni vagy csoportos foglalkozásra. A fogadóóra második (illetve további) órájában a hallgatók/érdeklődők érkezési/feliratkozási sorrendben vehetik igénybe a tanácsadó szolgálatát, illetve vehetnek részt a csoportos foglalkozáson. A foglalkozásokon a hallgatók egyéni szükségleteik szerint lehetőséget kapnak arra, hogy ismertessék problémáikat és a megoldásukhoz vezető utat feltárják a Megbízott képviselője segítségével - támogatásával legfeljebb alkalmanként és egyénenként 60 percben.

A diák-tanácsadói munka folyamata az alábbi tételekre terjedhet ki:
- A kliens részéről felmerülő személyes problémák feltárása/meghallgatása.
- Pszichológiai előszűrés: mentális és érzelmi rendellenességek/zavarok feltárására. (Szükség esetén)
- Referálás - állami fenntartású egészségügyi létesítmények és pszichológiai szakszolgálatok felé. Objektív feltárása
annak, hogy a kliens saját nyelvi kompetenciáinak (az általa beszélt nyelven) és igényeinek megfelelő ellátásban részesülhessen.
- Pszichológiai értelemben biztonságos és bizalmas környezet biztosítása mellett az alábbiakban megjelölt kategóriák átbeszélése igény szerint:
- Életvitel coaching (pl.: "hogyan kérdések" körbejárása, az időgazdálkodás, iskolai teljesítmény, tudatosság, stressz kezelés, egyetemi élet, interperszonális konfliktusok és személyes határok stb. tekintetében.)
- Hallgatók szupportja kapcsolódóan a karrier, valamint kulturális kérdésekben és a nemzetközi diákélettel kapcsolatosan.
- Drog és alkohol prevenció.
- A kliensek élethelyzeteinek pozitív változások irányába történő elmozdítása.
- Tanulási nehézségekkel való megküzdés.
- Általános mentális egészség és jóléti kérdések.
- Belső erőforrások feltárása/feltárásának elősegítése.

Hallgatók/kliensek személyiségi jogai és a titoktartás rendszere:
A foglalkozások bizalmasas lékörben zajlanak. Sem az egyéni tanácsadásról sem a csoportos foglalkozásokról nem készülhet audio-video felvétel. A foglalkozásokon elhangzott információk harmadik fél részére nem adhatóak ki.

A tanácsadó kizárólag személyes, azonosító nélküli azaz anonim statisztikai adatokat gyűjthet a látogatások számáról és a felmerült témákról. Azokban az esetekben, amikor a tanácsadó számára az "önveszélyeztetés", mint szándék nyilvánvalóvá válik a kliens narratívájában, a tanácsadónak joga, hogy szakmai titoktartás szabályát félretéve értesítse az Egyetem kijlölt vezető képviselőjét/tisztségviselőjét és tájékoztassa a veszélyhelyzetről, miközben lehetőségeihez mérten igyekszik ösztönözni a hallgatót, fizikai erő alkalmazása nélkül, hogy éljen a rendelkezésre álló segítségnyújtó lehetőségekkel. Egy adott személy vagy csoport ellen eltervezett bántalmazási szándék esetén a tanácsadónak szintén joga és kötelessége közvetlenül a hatóságokat értesíteni.

GDPR adatvédelmi tájékoztató:
2018 május 25 óta, az Európai Unió kötelez minden érzékeny adattal dolgozó szolgáltatót, hogy tegyen erőfeszítéseket ilyen adatok biztonságos kezelésére. A diák-mentálhigiénés tanácsadás esetében a kapcsolattartáshoz szükséges a kliens által megadott telefonszám vagy e-mail cím törlését a kliens bármikor kezdeményezheti és jelezheti a hs@human-service.hu címre küldött e-mailben. Amennyiben az időpontfoglaláshoz igénybe veszi az appointy.com angol nyelvű időpontfoglaló rendszert, (lásd az appointy.com adatvédelmi útmutatóját ide kattintva) ahol valamilyen azonosító megadása az időpontfoglalás visszaigazolásához szükséges (pl.: e-mail cím, Facebook vagy Google profil) kérheti tőlünk is ezen közbülső szolgáltatónál esetlegesen (a számunkra megjelenő) személyes adatainak törlését. Kérjük ez esetben jelezze felénk e-mailben (hs@human-servic.hu) kérését és 24 órán belül manuálisan eltávolítjuk a reisztrációját a rendszerből. Az adatvédelemmel kapcsolatos tájékozatót és kliens nyilatkozatot itt érheti el.

Szeretnénk tájékoztatni arról is, hogy a tanácsadó szolgáltatást személyes adatainak megadása nélkül is igénybe veheti, ha telefonon, vagy személyesen a fogadóórák időszaka alatt keresi fel a diák-mentálhigénés tanácsadót. Bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos kérdésével forduljon bizalommal a kihelyezett diák-mentálhigiénés tanácsadóhoz.

A diák-tanácsadói munka lezárásának/befejezésének okai és formái:
A diák tanácsadás lezárása (terminálása) egyéni és csoportos foglalkozások esetén az alábbi indokok mentén történhet:
- A tanácsadás lezárul abban az esetben, ha a tanácsadó és a kliens közösen döntenek a foglalkozások befejezésről.
- A tanácsadás lezárul abban az esetben, ha a tanácsadó és a kliens egyetértenek abban, hogy a kitűzött célokat elérték a felkínált 6 alkalmon belül.
- A tanácsadás lezárul, abban az esetben, ha a tanácsadó és kliens egyetértenek abban, hogy a tanácsadás zsákutcába jutott.
- A tanácsadás lezárul, ha a kliens szükségletei állami vagy magán pszichológiai szakszolgálatok igénybevételét tennék szükségessé. (Referálás történik)
- A tanácsadás lezárul abban az esetben is, ha kliens a második egyeztetett időpontjára sem jön el indok nélkül.
- A tanácsadás lezárul abban az esetben, ha a kliens további időpontot nem kíván egyeztetni a tanácsadóval.

Kérdése van? - Írja meg nekünk