Tanulásfejlesztő módszertani kurzus

Hallgatói elégedettség fejlesztése rendkívül hálás, de összetett feladat, ahol a tudástranszfer mellett az élményszerűség és az értékteremtő iránymutatás valamint az egyéni/kollektív szükségletek megelégítésére tett erőfeszítések bizony hosszabb távon, de megtérülnek. Arról sem szabad elfelejtkezni, hogy az intézményben tanuló hallgatók egyre tudatosabban számítanak arra, hogy korszerű és megújulni képes tudás mellett valamilyen formában társas- szociális egyéni (differenciált) szükségleteire is kapjanak választ az intézménytől.

Annak érdekében, hogy az első éves hallgatók, a meglévő tanulási módszereken kívül megismerkedjenek az adott képzésben használt korszerű információ-feldolgozási technikák változataival valamint a tanulócsoport módszerrel, továbbá azzal, hogy miként lehet ilyen csoportokat ónállóan és hatékonyan működtetni, kifejlesztettünk egy tanulásmódszertani bevezető kurzust.

A kurzus célja: az önismeret növelése a tanulás, és információ-feldolgozás tekintetében, illetve új technikák megismertetése, melyek megkönnyítik a hallgatók vizsgára felkészülését. Az adott képzés sajátosságait figyelembe véve. Mint ismeretes, az egyetemi lét nagy mennyiségű információ feldolgozására készteti a hallgatókat rövid időszak alatt, ami gyakorlást igényel. A kurzus tematikája egyaránt foglalkozhat a szóbeli vizsgázás helyi sajátosságaival (építve helyzet-gyakorlatokra, konkrét vizsgázási helyzet-elemzésekre)is.

Formája: szemináriumi forma - frontális ismeretátadás, interaktív egyéni és csoportos feladatokkal, gyakorlatias szemlélettel.

A 12-24 tanórásra tervezett kurzus hangsúlyos elemei: kiemelt tartalmi elemek között említendő az egyéni tudáselsajátítási preferenciák feltérképezése - speciális online tanulás-vizsgálati preferencia tesztek segítségével. A kurzus az amerikai és európai adott képzésben ismert ismeretelsajátítási technikákat is taglalja. Továbbá nagy hangsúlyt fektet a tanulócsoportos tanuló formáció alaposabb és tapasztalati módon történő elsajátítására, valamint annak csoporton belüli hatékonyág mérésére.