Oktatási intézmények részére kialakított felmérőközpont hallgatók és intézményi dolgozók mérésére

Oktatási intézmények számára kínálunk alkalmi, illetve folyamatosan biztosított felmérőközpont szolgáltatásunkat. Ennek keretében nemzetközi tesztek/felmérők illetve egyedi kialakítású kvantitatív és kvalitatív piackutatásokat/elégedettség mérést, innovatív probléma-feltáró felméréseket kínálunk kényelmesen, online-kérdőíves vagy klasszikus papír alapú mérőeszközökkel.

Sokszor tapasztaljuk, hogy nem egy felsőoktatási intézmnyben hiányzik az a munkakör, amely rendkívül hasznos visszajelzést tudna adni a menedzsment felé arról, hogy a hallgatók vagy az intézményi dolgozók milyen elköteleződéssel, mennyire hatékonyan/eredményesen képesek végezni a munkájukat. Hogyan látják vagy gondolnak egy-egy helyzetről, problémáról, kezdeményezésről vagy akár mennyire elégedettek/boldogak az adott intézménnyel.

Ezenknek a komplex szocilógiai és pszichológiai mérőeszközöknek kérdéssoroknak összeállítását, új kérdőívek kialakítását és teljes körű mérések lebonyolítását vállaljuk át. Legyen az humán-erőforrás jellegű felmérés lebonyolítása vagy akár nemzetközi vizgálatokhoz vagy kutatáshoz kapcsolódó mérőeszköz magyarítása, fordítása vagy informatikai átalakítása, mi ebben is segítünk. Online platformunk segítségével, egyideüleg több száz kérdőívet tudunk feldolgozni és az eredményeket publikálni magyar vagy idegen nyelven, támogatva a döntéselőkészítést és a körültekintő szolgáltatásfejlesztést.

Témakörök szerinti vizsgálati kínálatunk:


- Kérdőívszerkesztés
- Kutatásmenedzsment
- Online fókusz-csoport, mélyinterjú vagy fórum alapú felmérések
- Bevezetésre váró szolgáltatások előzetes vizgálata
- Élményszerű szolgáltatások elégedettség-vizsgálata
- Intézményi brand/image felmérése jelentkező hallgatók körében
- Intézményi brand/image nyomonkövetés végzős hallgatók körében
- Célcsoport szűrés - hatékonyság mérés
- Mentális/érzelmi anoním csoport-állapotfelmérés
- Nemzetközi kutatásokban történő részvétel - monitoring
- Foglalkoztatás-feltérképezés végzős hallgatók elhelyezkedéséről (nyomonkövetés)
- 360 fokos felmérések dolgozók/munkavállalók
- Továbbképzés igény feltérkézése
- Tudástérkép készítése
- Tehetséggondozás és karrierút feltérképezése
- Munkaköri értékelés
- Munkaköri beilleszkedés mérése
- Hallgatói elégedettség mérésée
- Hirdetés/reklám hatékonyság elemzés
- Exit interjúk lebonyolítása - vizsgálat
- Oktatókkal kapcs. hallgatói elégedettségmérés