Alumni - öregdiák platformok

Alumni rendszerek


Egyedülálló támogatást kínálunk, elsősorban felsőoktatási intézmények részére ahol már felismerték, milyen jelentős kihasználatlan (háttér)őforrást kínál az alumni. Az öregdiákok összefogása, azaz a volt hallgatók egybegyűjtése, érzelmi, szakmai, kötődések fenntartása/ápolása kínál lehetőséget az intézményeknek úgy, mint:

- költséghatékony reklámforrásként,
- szakmai továbbképzések/konferenciák létszámának növelésére,
- szakmai gyakolati helyek biztosításához - hallgatók kiközvetítésére,
- multi-generációs utánpótlásbiztosításra,
- szakmai/etikai kampányok/kezdeményezések támogatásához,
- mecenatúrák és alumni ösztöndíjak kialakításához rászoruló vagy kiemelkedő teljesítményű hallgatók támogatásához,
- társadalmi felelősségvállalás keretében érték-alapú kezdeményezések megvalósításához,
- intézményi humánerőforrás igények minőségi pótlására,

hogy néhány járulékos előnyt említsünk. Terményetesen egy alumni rendszer kialakításánál, bevezetésénél több fontos szempont is előtérbe kerül pl.:fejlesztési vagy licensz költségek, működtetése belső/külső munkatárssal stb.

Hogyan segíthetünk?


- tanácsadás és konzultációk formájában segítünk kiválasztani a megfelelő rendszert,
- résztvenni és átvállalni a projekt-kivitelezést a tervezéstől a megvalósításig,
- kiszervezett formában ellátni és üzemeltetni egy alumni rendszert,
- résztvenni egy teljesen új rendszer kifejlesztésében,
- meglévő (működő) rendszer esetén annak továbbfejlesztését.