Külföldi hallgatók beillesztése - a hallgatói elégedettség fejlesztése

A külföldi hallgatók a magyar felsőoktatási rendszerbe illesztése valamint a hallgatók mentális jólétének menedzselése (angolul: well-being) szakértelmet igénylő összetett fejlesztői feladat.

A korszerű felsőoktatási intézmények, ma már felismerik külföldön, hogy a hallgatói megelégedettség növelése, valamint a tanulmányi előmenetel irányított támogatása csökkenti a szükségtelen lemorzsolódást. A jól szervezett (stratégia mentén kialakított) támogató szolgáltatások, bizony öregbítik az intézmény jó hírét, középtávon könnyítik a hallgató-toborzást, illetve növelik a intézményhez kötődő hallgatói lojalitást és a közösséghez tartozás érzését (angolul: sense of belonging).

Mivel a külföldi hallgatók is (magyar társaikhoz hasonlóan) különböző szintű elképzelésekkel, elvárásokkal, szükségletekkel valamint nem utolsó sorban kompetencia hiányosságokkal csöppennek bele az új egyetemi környezetbe - sokszor a középiskolai tanulmányaikat követően, élettapasztalat és kellő helyi ismeret hiányában - a kezdeti kudarcok illetve a személytelen intézményi támogatás hiányában ez könnyen vezet elidegenedéshez és internalizált csalódáshoz.

E problémák leküzdéséhez kínálunk intézménytámogató teljes vagy részleges szolgáltatás csomagokat, kiegészítő tréningeket, amelyek már az intézménybe érkezést megelőzően, számos a hallgató biztonságérzetét erősítő, támogató védőernyő jellegű programot. A ideérkezést követően pedig az intézmény által biztosított orientációs programokhoz kapcsolódó egyénre szabott (az adott hallgató erősségeire építő és gyengeségeket tekintetbe vevő) támogatást nyújtunk.

Legfrisebb fejlesztésünk 2018-ban


A SAM-buddy fantázia néven futó kortárs-beillesztő programunk, amely újszerűen ötvözi a hagyományos kortárs segítő face to face programelemeket, egy nyolc hetes intenzív integrálációt előremozdító informatikai-támogató megoldással.

Az előnye, hogy képes mozgósítani (felsőbb éves hallgatókat) miközben akár 150-200 új elsőéves külföldi hallgató számára nyújt jól szervezett kapaszkodót, társas kapcsolatépítési alkalmat valamint bensőséges személyes kapcsolódást a kezdeti válaszaik felkutatásához angol nyelven.

A program révén költséghatékony megoldást kínálunk partnereink számára levéve róluk a teljes programszervezés illetve egy vagy több státusz fenntartásának költségterhét. A programról szóló rövid bemutatközó brosúra ide kattintva elérhető.

Mire lehet még szükség? - amit még kínálunk:


Stratégia és egységes koncepció kialakítása - hallgatói integrációs kézikönyv létrehozása
Hallgató-előszűrések (igényfelmérés) online felmérések segítségével személyre szabottan
Témaspecifikus beilleszkedést támogató videók készítése
Beilleszkedést segítő interaktív beszélgetések (előadások) megtartása
Életvitel/élettér kialakítás-támogatás - relokációs tanácsadás
Támogató-csoportok létrehozása adott témához kapcsolódóan (pl.: alkoholismus, bántalmazás)
Tanulás-technikai módszertani felkészítés (az intézmény- és az adott képzéshez kapcsolódva)
Tanulócsoportok kialakítása - irányított fejlesztése lásd www.studygroups.hu
Tanulás-módszertani kurzus biztosítása
A tanulmányi osztály munkatársainak továbbképzése/felkészítése
Hallgatókat érintő mentori rendszer kiépítése
Tanulmányi karrierterv/előmenetel készítés egyéni szinten
Inaktív/passzivált hallgatók támogatása - visszaillesztése, re-integrációs felkészítés
Intézményi rekreációs programterv - támogatás (hallgatói közösségek megerősítése)
Alumni (öreg-diák) rendszerek kiépítése (menedzselése)
Szakértői tanácsadás, coaching biztosítása intézményi vezetők és projektvezetők részére