Külföldi hallgatók beillesztése - a hallgatói elégedettség fejlesztése

A külföldi hallgatók a magyar felsőoktatási rendszerbe illesztése valamint a hallgatók mentális jólétének menedzselése (angolul: well-being) szakértelmet igénylő összetett fejlesztői feladat.

A korszerű felsőoktatási intézmények, ma már felismerik külföldön, hogy a hallgatói megelégedettség növelése, valamint a tanulmányi előmenetel irányított támogatása csökkenti a szükségtelen lemorzsolódást. A jól szervezett (stratégia mentén kialakított) támogató szolgáltatások, bizony öregbítik az intézmény jó hírét, középtávon könnyítik a hallgató-toborzást, illetve növelik a intézményhez kötődő hallgatói lojalitást és a közösséghez tartozás érzését (angolul: sense of belonging).

Mivel a külföldi hallgatók is (magyar társaikhoz hasonlóan) különböző szintű elképzelésekkel, elvárásokkal, szükségletekkel valamint nem utolsó sorban kompetencia hiányosságokkal csöppennek bele az új egyetemi környezetbe - sokszor a középiskolai tanulmányaikat követően, élettapasztalat és kellő helyi ismeret hiányában - a kezdeti kudarcok illetve a személytelen intézményi támogatás hiányában ez könnyen vezet elidegenedéshez és internalizált csalódáshoz.

E problémák leküzdéséhez kínálunk intézménytámogató teljes vagy részleges szolgáltatás csomagokat, kiegészítő tréningeket, amelyek már az intézménybe érkezést megelőzően, számos a hallgató biztonságérzetét erősítő, támogató védőernyő jellegű programot. A ideérkezést követően pedig az intézmény által biztosított orientációs programokhoz kapcsolódó egyénre szabott (az adott hallgató erősségeire építő és gyengeségeket tekintetbe vevő) támogatást nyújtunk.

2018-ban fejlesztett hallgató támogató programunk


A SAM-buddy fantázia néven futó kortárs-beillesztő program, amely újszerűen ötvözi a hagyományos kortárs segítő face to face programelemeket, valamint egy nyolc hetes intenzív integrálációt előremozdító személyes mentori kísérést, egy informatikai-platformon működő megoldással, mely tekintettel van az aktívan közreműködő kortárs-segítők tanulmányi kötelezettségeire.

Az előnye, hogy képes mozgósítani, miközben akár 150-200 új elsőéves hallgató számára nyújt jól szervezett kapaszkodót, társas kapcsolatépítési alkalmat valamint bensőséges személyes kapcsolódást a kezdeti válaszaik felkutatásához.

A program révén költséghatékony megoldást kínálunk partnereink számára levéve róluk a teljes programszervezés illetve egy vagy több státusz fenntartásának költségterhét. A programról szóló rövid bemutatközó brosúra ide kattintva elérhető.

További fejlesztések

Kortárs-tanulmányi előmenetelt (tanulmányi felzárkózást) segítő korreptációs központ úgynevezett Tutoring Center kialakítása, megszervezése és üzemeltetése.

Mire lehet még szükség? - amit még kínálunk:


Intézmény működését/megítélését javító programok:
Stratégia és egységes koncepció kialakítása - hallgatói támogató szolgáltatások létrehozása
Hallgató-előszűrések (igényfelmérés) kérdőíves/főkuszcsoportos vizsgálatok segítségével intézményre szabottan
Témaspecifikus beilleszkedést támogató arculati elemek menedzsmentje
A tanulmányi osztály munkatársainak továbbképzése/felkészítése
Alumni (öreg-diák) rendszerek kiépítése (menedzselése)
Szakértői tanácsadás, coaching biztosítása intézményi vezetők és projektvezetők részére

Hallgatókat érintő közvetlen fejlesztések:
Diák-tanácsadó központ kiépítése, üzemeltetése
Beilleszkedést segítő interaktív csoportos beszélgetések (kiselőadások) megtartása
Életvitel/élettér kialakítás-támogatás - relokációs tanácsadás külföldi hallgatóknak
Támogató-csoportok létrehozása adott pszichológiai témához kapcsolódóan (pl.: alkoholismus, bántalmazás)
Tanulás-technikai módszertani egyéni/csoportos felkészítés (az intézmény- és az adott képzéshez kapcsolódva kurzus biztosítása)
Tanulócsoportok kialakítása - irányított fejlesztése lásd www.studygroups.hu
Tutoring központ (kortárs-segítő egyéni és csoportos korrepetítori és fejlesztő központ) kialakítása és működtetése
Hallgatókat érintő kortárs-mentori (peer-mentoring) rendszer kiépítése és üzemeltetése
Egyéni tanulmányi karrierterv/szakmai előmeneteli terv készítés
Inaktív/passzivált hallgatók támogatása - visszaillesztése, re-integrációs felkészítése a hiányzó vizsgák megszerzésére